Elektro revize Brno - měření umělého a deního osvětlení

ÚVOD

|

SLUŽBY

|

LHŮTY

|

OPRÁVNĚNÍ

|

VYBAVENÍ

|

CENY

|

ODKAZY

|

TERMOKAMERA

|

PROJEKTOVÁNÍ

|

ROZVADĚČE

|

POŽÁRNÍ OCHRANA

|

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

|

KLIENTSKÉ CENTRUM

MĚŘENÍ UMĚLÉHO A DENÍHO OSVĚTLENÍ:Provádíme tyto práce:

 • Měření denního osvětlení.
 • Měření umělého osvětlení.
 • Měření osvětlení v místnosti, na pracovišti.
 • Měření osvětlení na pracovním místě.
 • Měření a posouzení osvětlení na pracovišti z hlediska významu pro jakost, opakovaná měření.
 • Posouzení plnění požadovaných hygienických norem v oblasti osvětlení.

  Měření intenzity osvětlení se provádí na základě světelně technického výpočtu a nebo projektové dokumentace osvětlovací soustavy. V projektové dokumentaci najdeme vypočítaný udržovací činitel (zahrnuje stárnutí světelných zdrojů, znečištění povrchů svítidel i osvětlovaného prostoru a činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů) a udržovanou osvětlenost (průměrná hodnota intenzity osvětlení násobená korekčním faktorem a udržovacím činitelem).

  Měření je třeba provést v noci, resp. pokud je již venku tma, aby byl vyloučen vliv denního osvětlení. Měření probíhá na předem vytvořené síti měřících bodů, jejichž výška je dána srovnávací rovinou prostoru. Do měření je navíc třeba uvést rovnoměrnost osvětlovací soustavy (čím je rovnoměrnost blíže jedné, tím je vyrovnanější a nevznikají tmavá, čili méně osvětlená místa). Měření se provádí zvlášť pro místa zrakového úkolu (pracovní plochy) a zvlášť pro měření intenzity osvětlení v místnostech.

 • Nabídky, novinky a akce:  Petr Navrátil
  Královopolské Vážany 6
  Rousínov 683 01

  tel: 534 00 99 01
  gsm: 603 11 66 37
  email: info@elektrorevizebrno.cz

  ič:44073631
  dič:CZ7305023814
  osvědčení: ev.č. 14110/5/20/R-EZ-E2A,E2B

  oprávnění: ev.č. 14052/9/13/EZ-M,O,R,Z-E2A